Zváranie

Metóda MIG / MAG

Metóda MIG / MAG je univerzálna metóda, pri ktorej je možné zvárať nízko aj vysoko legovanej ocele, nerez, hliník i zliatiny hliníka, a to vo všetkých zváracích polohách. Jedná sa o technológiu oblúkového zvárania taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére. Odtavování drôt je v priebehu procesu prenášaný do miesta zvárania. Tento drôt aj zvárací kúpeľ sú chránené prúdom ochranného plynu, ktorý je dodávaný vždy z externého zdroja.

MIG (Metal Inert Gas) – ako ochranný plyn je používaný inertný čiže inertný plyn, ktorým je napríklad argón.
MAG (Metal Active Gas) – v tomto prípade je ochranným plynom aktívny plyn, teda taký, ktorý reaguje s roztavenou kúpeľov.
Výhody zváranie metódou MIG / MAG:

  • možnosť zváranie vo všetkých polohách
  • vysoká rýchlosť
  • nižšia tvorba splodín
  • ľahšie čistenie trosky
  • oblúk aj kúpeľ sú jasne viditeľné
  • menšie deformácie

Zaoberáme sa zváraním kovov touto metódou. Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať pre viac informácií.